FR | EN

Inschrijving

Verifieer vóór je je inschrijft goed de gedetailleerde informatie over jouw sport of activiteit.

Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden. Neem dus de tijd om deze vooraf te lezen.

 • Belangrijke info
 • Inschrijven: Procedure
 • Hoe kan ik…? (FAQ)
 • Inschrijvingsvoorwaarden

De inschrijvingen voor de verschillende sporten, de brunch en het geleid bezoek aan Brussel worden afgesloten op woensdag 31 augustus 2016. Je inschrijving wordt maar bevestigd nadat we je betaling ontvangen hebben.

Om organisatorische redenen kunnen jullie een aanvraag voor hosting indienen tot en met vrijdag 26 augustus. Elke aanvraag die na die datum binnenkomt, wordt niet meer behandeld.

De inschrijvingen voor de fuif worden afgesloten op dinsdag 6 september 2016. Je inschrijving wordt maar bevestigd nadat we je betaling ontvangen hebben.

We nodigen alle sporters uit om zich te registreren aan het onthaal of vrijdagavond of op de plaats van de activiteit, maar dan ten allerlaatste een kwartier voor de aanvang van de activiteit.

Opgelet!

 • Voor de badmintonspeelsters en -spelers in het enkelspel zal de registratie doorgaan op vrijdag op de plaats waar het toernooi zal doorgaan.
 • Voor de volleybal- en futsalploegen volstaat het dat de kapitein zich aanbiedt voor registratie.
 • De deelneemsters en deelnemers die te laat komen, kunnen we geen plaats garanderen op het toernooi.
 • Wanneer je je online inschrijft, kan je ook kaartjes kopen voor de fuif, de brunch of inschrijven voor het gratis geleid bezoek aan Brussel.
 • De deelneemsters en deelnemers die uit het buitenland komen kunnen vragen om gelogeerd te worden bij een gast.

 

De plaatsen zijn beperkt: zowel voor het toernooi, het logement ter plaatse als voor het geleid bezoek aan Brussel en zullen dus worden toegekend volgens het principe « eerst komt, eerst maalt » (inclusief de betaling).

 

Overzicht tarieven

We proberen de prijzen zo democratisch mogelijk te houden zodat iedereen kan deelnemen.

Je geniet van een automatische +- 20% korting bij inschrijving EN betaling VOOR 1 juli bij een van sportwedstrijden:

 • Badminton enkelspel: 18 € per persoon (14 € indien ingeschreven en betaald op 30 juni ten laatste)
 • Badminton dubbelspel: 30 € per persoon (24 € indien ingeschreven en betaald op 30 juni ten laatste)
 • Badminton enkel en dubbel: 40 € per persoon (32 € indien ingeschreven en betaald op 30 juni ten laatste)
 • Fitness workshop (Body Condition): 30 € per persoon (24 € indien ingeschreven en betaald op 30 juni ten laatste)
 • Zwemmen: 36 € per persoon (30 € indien ingeschreven en betaald op 30 juni ten laatste)
 • (Gemengd) volleybal: 30 € per persoon (24 € indien ingeschreven en betaald op 30 juni ten laatste)
 • Wandelen: 10 € per persoon (geen korting)
 • Futsal (Zaalvoetbal): 25 € per persoon (20 € indien ingeschreven en betaald op 30 juni ten laatste)

 

 • BGS-party: 11.5 € in voorverkoop – 14 € aan de ingang
 • Brunch: 22 €
 • Begeleid bezoek: gratis (reservatie verplicht)
 • Logies bij gastheer of -vrouw: 5 €

 

Bankgegevens

Overschrijven gebeurt via de bank op naam van BGS, Kolenmarktstraat 42, 1000 Brussel. Gelieve volgende gegevens te gebruiken:

 • IBAN: BE04310476759231
 • BIC: BBRUBEBB
 • Gegevens van de bank voor internationale overschrijvingen: ING Bank België, Marnixlaan 24, 1000 Brussel.

Leden van Brussels Gay Sports (BGS) kunnen zich inschrijven via de website onder de rubriek "Leden". Toegang krijg je via je login (je emailadres) en wachtwoord.

Deelneemsters en deelnemers die GEEN lid zijn van BGS gaan naar de rubriek "Inschrijving Brussels Games" op deze webpagina en volgen de hieronder beschreven procedure:

1. Vul de gevraagde gegevens in op de eerste pagina en click op ‘Volgende’.

Zo creëer je automatisch een gebruikersprofiel. Nadien kan je je inschrijving nog aanpassen. Opgepast, je gebruikt je emailadres om in te loggen. Gelieve per deelneemsters en deelnemers een verschillend emailadres in te voeren. Dit is belangrijk voor de aanvraag van een logement!

2. Kies je activiteit op de volgende pagina, klik op ‘Volgende’.

3. Maak je keuze uit de nevenactiviteiten: BGS-party, bezoek aan Brussel en logement. Geef eventuele bijkomende bemerkingen en klik op ‘Volgende’.

4. Op deze pagina kan je je inschrijving wijzigen. Click dan op ‘WIJZIGEN’. Betaal je voor verscheidene bestellingen/inschrijvingen samen, voeg dan hier personen bij aan de inschrijving. Click op ‘TOEVOEGEN’ en doorloop opnieuw stappen 1, 2 en 3.

Opgepast, eens bevestigd, kan je je keuzes niet meer annuleren.

5. Een automatische email met betaalinstructies wordt verzonden naar je emailadres (kijk ook even naar je junkmail!). De inschrijving is slechts geldig na ontvangst van betaling (no pay = no play).

Belangrijk in geval van logement

Begeleid je een deelneemster of deelnemer en neem je zelf niet deel aan de sportactiviteiten, dan moet je je bij stap 2 inschrijven onder de rubriek ‘Geen sport’ of sport ontvinken in stap 3. Zo logeer je samen op hetzelfde adres, mits hij of zij een ticket koopt voor de party en/of voor de brunch. Dan pas wordt de aanvraag aanvaard. Vergeet de naam van je partner niet in te vullen bij ‘Opmerkingen’ onder stap 3.

Mijn inschrijving aanpassen

Via de website http://members.bgs.org/login.php heb je op elk moment toegang tot je gegevens dankzij je login en je paswoord – dit geldt zowel voor de BGS-leden als voor de andere deelne-e-m-st-ers. Je bevindt je onder stap 3 voor het kiezen van de activiteiten. Opgepast, elke wijziging betreffende je inschrijving is mogelijk tot op de laatste dag van de inschrijvingen. Nadien zijn het enkel de coördinatoren van de wedstrijden die je inschrijving kunnen aanpassen en dit alleen in uitzonderlijke gevallen.

Bij inschrijving kan je tegelijkertijd toegangskaarten voor de party en voor de brunch bestellen. De toegangskaarten voor deze activiteiten worden enkel afgeleverd na ontvangst van betaling.

 

Graag zou ik bij een host willen logeren met mijn partner maar die neemt niet deel aan de sportactiviteiten

Een aanvraag voor logement is pas geldig wanneer er tenminste aan één activiteit wordt deelgenomen ( sport, party, brunch). Indien je partner geen sport doet, moet hij of zij zich inschrijven voor de party en/of de brunch. Willen jullie graag samen ergens logeren, gelieve dan de naam van je partner te vermelden onder opmerkingen.

 

Toegangskaarten kopen voor de party, voor de brunch of voor het begeleid bezoek zonder me in in te schrijven voor een sportactiviteit

Je kan de toegangskaarten voor de party, voor de brunch en voor het begeleid bezoek bestellen via dit online formulier (net zoals voor de sportactiviteiten): http://brusselsgames.bgs.org/nl/inschrijving/brusselsgames. Je moet dan enkel de gewenste toegangskaarten aanvinken, geen sport. Toegangskaarten worden enkel afgeleverd na ontvangst van betaling.

 

Toegangskaarten kopen voor de party alleen, zonder me in te schrijven voor een sportactiviteit

Brusselse Ketjes kunnen zich uitsluitend voor de BGS-party inschrijven via volgend online formulier: http://brusselsgames.bgs.org/nl/inschrijving/party. Toegangskaarten worden enkel afgeleverd na ontvangst van betaling.

 

Een te dure overschrijving via mijn buitenlandse bankrekening vermijden

Enkel op jouw aanvraag aanvaarden we een contante betaling op vrijdagavond tijdens het welkom. Je kan echter niet meer genieten van de automatische korting van 20%. Zonder speciale aanvraag is je inschrijving ongeldig.

 

Mijn inschrijving annuleren

Naargelang de datum van annulatie krijg je een bepaald percentage van je inschrijvingsgeld terugbetaald. Kijk hiervoor naar de inschrijvingsvoorwaarden. Indien je wil annuleren, gelieve dan een mail te sturen naar brusselsgames@brusselsgames.be.

Brussels Gay Sports (BGS) wil ervoor zorgen dat deelnemen aan de Brussels Games op een aangename, sportieve en feestelijke manier verloopt. Lees daarom onderstaande voorwaarden voor een vlotte en duidelijke inschrijving. Bij inschrijving ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

Art. 1. Inschrijvingen

Online inschrijven kan vanaf 30 april tot en met 31 augustus 2016 of tot als het maximum aantal deelneemsters en deelnemers bereikt is:

 • Badminton: 160 deelneemsters of deelnemers voor het dubbelpsel, 70 voor het enkelspel;
 • Fitness workshop (Body Condition): 30 deelneemsters of deelnemers;
 • Zwemmen: 120 deelneemsters of deelnemers;
 • Gemengd volleybal: 36 ploegen;
 • Futsal (Zaalvoetbal): 12 ploegen.

Plaatsen worden toegekend in functie van de datum van bevestiging van inschrijving. Inschrijvingen worden bevestigd na ontvangst van betaling.

Minderjarigen mogen deelnemen aan de wedstrijden mits schriftelijke toelating van de ouder(s).

 

Art. 2. Wijziging van inschrijving

Zowel leden als niet-leden hebben steeds toegang tot hun gegevens op http://members.bgs.org/login.php via hun login en hun wachtwoord en dit tot aan de laatste dag van de inschrijvingen. Na deze datum krijgen enkel de coördinatoren toelating een inschrijving te wijzigen, enkel in uitzonderlijke gevallen.

 

Art. 3. Annulatie

Annulaties gebeuren uitsluitend schrijftelijk via volgend email adres: brusselsgames@brusselsgames.be.

 • Bij volledige of gedeeltelijke annulatie van inschrijving wordt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald indien gemeld voor 26 augustus.
 • Inschrijvingsgeld wordt voor 50% terugbetaald bij annulatie gemeld tussen 26 augustus en 1 september.
 • Bij annulatie gemeld na 1 september wordt er niets terugbetaald.

Mocht een deelneemster of deelnemer niet kunnen deelnemen door een lichamelijk ongemak of na een ongeval, dan wordt hij/zij of iemand van de zijn/haar club gevraagd een medisch attest te bezorgen zodat er toch een terugbetaling kan gebeuren, ongeacht bovenvermelde voorwaarden voor terugbetaling.

Brussels Gay Sports behoudt zich het recht voor een inschrijving te annuleren mocht die niet stroken met de inschrijvingsvoorwaarden of met de algemene voorwaarden.

 

Art. 4. Betalingsmodaliteiten

Tarieven staan vermeld op de website van de Brussels Games en kunnen geraadpleegd worden door elke deelneemster en deelnemer.  Hij/zij betaalt zijn/haar inschrijvingsgeld voor de activiteit(en) zoals vermeld op de website tijdens de online inschrijvingen.

Nadat de online inschrijving in onze gegevens wordt opgenomen, vragen wij de betaling uit te voeren binnen de 15 kalenderdagen. Brussels Gay Sports behoudt zich het recht voor de inschrijving te annuleren mocht de betaling niet ontvangen zijn binnen deze termijn.

Inschrijven voor 1 augustus geeft automatisch recht op een korting van +- 20% voor elke sportactiviteit. Mocht de betaling niet ontvangen zijn voor die datum, wordt die 20% er automatisch terug bij geteld, zonder betwisting vanwege de deelneemster of deelnemer.

 

Art. 5. Ongevallen en verzekeringen

Brussels Gay Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een ongeval of andere lichamelijke of materiële schade opgelopen tijdens de wedstrijden.

Elke deelneemster of deelnemer staat in voor zijn/haar verzekering, eventueel via de sportclub.

Leden van Brussels Gay Sports die in regel zijn met hun bijdrage worden gedekt voor lichamelijke schade opgelopen tijdens het uitoefenen van een sportactiviteit.

 

Art. 6. Logement

Brussels Gay Sports biedt de mogelijkheid aan deelneemster en deelnemer uit het buitenland te logeren bij een gastheer of -vrouw. Aanvragen voor logement worden behandeld in functie van vraag en aanbod, onder de beste omstandigheden.

Gastheren en -vrouwen zijn vrijwilligers. Deelneemster en deelnemer die een aanvraag indienen dienen er rekening mee te houden dat Brussels Gay Sports niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de omstandigheden van het logement.

 

Art. 7. Verspreiding van beelden

Als deelneemster en deelnemer aan de Brussels Games aanvaard je dat de organisatie en/of vertegenwoordigers beeldmateriaal (foto of video) kunnen nemen op plaatsen waar de sport- en feestactiviteiten doorgaan (tijdens het onthaal, tijdens de party, enz.).

Deze beelden kunnen in de fotogalerij van de website van de Brussels Games geplaatst worden. We garanderen wel dat er geen ongepaste beelden worden vrijgegeven. Sta je liever niet op de foto's in onze galerij, stuur dan gewoon een mail naar brusselsgames@brusselsgames.be en maak je verzoek kenbaar.

Persoonlijke gegevens van de deelneemsters en deelnemers worden door de Brussels Gay Sports enkel in het kader van de Brussels Games bewaard. Deze informatie wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden en wordt in geen geval doorgegeven aan derden.